Ajla Biševac predsjednica Foruma mladih u Rožajama

Na devetoj redovnoj Konvenciji Foruma mladih SDP u Rožajama, koja je održana danas, za predsjednicu Opštinskog odbora Foruma mladih u toj opštini izabrana je Ajla Biševac.

Biševac se zahvalila svim članovima na ukazanom povjerenju i istakla da će u narednom periodu Forum mladih SDP Rožaje pripremiti dinamički plan aktivnosti i raditi na omasovljavanju članstva u Rožajama.

Prema njenim riječima, mladim ljudima u Rožajama se ne posvećuje pažnja i  u potpunosti su izolovani u pogledu donošenja odluka koje se tiču njih samih, a nezaposlenost, teška materijalna situacija i neinformisanost dovode do masovnog iseljavanja mladih iz Rožaja u dijasporu.

Upravo će jedan od glavnih ciljeva Foruma mladih u Rožajama u narednom periodu biti osmišljavanje jasne strategije za poboljšanje opšteg položaja mladih u Rožajama.

Konvenciji  su prisustvovali bivši predsjednik Foruma mladih u Rožajama Zulfikar Kurtagić, predsjednik Opštinskog odbora Faruk Agović i predsjednik Foruma mladih SDP Crne Gore Emir Hadžimušović.