Ozvaničena saradnja mladih socijaldemokrata regiona

U Ljubljani, u periodu od 24. do 26. novembra, organizovan je sastanak SD9 -organizacije, koja je okuplja veliki broj mladih socijaldemokrata iz cijelog regiona.

Forum mladih SDP Crne Gore predstavljali su Predsjednik Foruma mladih Emir Hadžimušović i Generalni sekretar Foruma mladih Stefan Jelić.

Sastanak u Ljubljani je bio veoma efikasan. Donešen je niz odluka bitnih za funkcionisanje ove organizacije. Usvojen je novi Statut organizacije, koji između ostalog definiše kriterijume za prijem u članstvo novih organizacija,  formirane su radne grupe koje će raditi na organizaciji prvog Kongresa, i načelno je usaglašeno da će SD9 biti formalno registrovan u Sloveniji.

Članice SD9 organizacije pored Foruma mladih SDP Crne Gore su Mladi forum SD Slovenije, Demokratska omladina Srbije, Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine, Forum mladih SDP Hrvatske, Socijaldemokratska omladina Makedonije, Socijaldemokratska omladina SDU Srbije i drugi.

Učesnici su imali priliku da budu gosti na Kongresu Mladog foruma Socijaldemokrata Slovenije na kojem je izabrano novo rukovodstvo na čelu sa novim predsjednikom Andrejom Omerzelom.

Prisutnima na Kongresu, ispred Foruma mladih SDP Crne Gore, obratio se predsjednik Emir Hadžimušović. On je istakao nužnost saradnje svih socijaldemokrata u regionu i nadu da će jedna ovakva organizacija doprinjeti učvršćivanju i jačoj promociji ideje socijaldemokratije među mladima.

Nakon završetka Kongresa, potpisivanjem Sporazuma o saradnji, formalno je ozvaničena saradnja mladih socijaldemokrata iz regiona.