Dašić: Izgraditi društvo tolerancije i pravde

Na današnji dan, prije 69 godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracijom o ljudskim pravima počela je savremena era međunarodne pravne zaštite i prava pojedinaca. Danas rastuća mreža međunarodnih ugovora i mehanizama za zaštitu ljudskih prava obavezuje države da poštuju, štite i ispunjavaju ljudska prava svih ljudi, bez diskriminacije.

Kao i u svim društvima, i u Crnoj Gori zdravlje, snaga i otpornost društva zavise od ljudske solidarnosti i uzajamnog razumijevanja. Poštovanje ljudskih prava je od suštinskog značaja za sprečavanje sukoba i promovisanje ljudskog razvoja, dok respektabilnost pluralizma i slavljenje različitosti obogaćuje demokratiju i jača društvo.

Boja kože, vjera, nacija, seksualna orjentacija, invaliditet ne smiju biti prepreke u poštovanju jedni drugih. Samo iskrena posvećenost unapređenju jednakosti predstavlja osnovu za razvoj, a zaštita i promocija boraca za ljudska prava, kao i inkluzija ranjivih grupa, svojstvene su demokratskim društvima, zasnovanim na ljudskim pravima.

U Crnoj Gori treba intenzivnije raditi na daljoj izgradnji društva pravde, jednakosti i tolerancije, u kome se poštuju prava svakog pojedinca i u kome sve institucije rade svoj posao u okvirima zakonom utvrđenih ovlašćenja. Ne smijemo zaboraviti da trebamo insistirati na procesuiranju ratnih zločina po principu komandne odgovornosti.

Kako korumpirani mediji znače smrt demokratije, a sloboda medija je pokazatelj poštovanja ljudskih prava u jednom društvu, možemo uočiti koliko trenutna vlast urušava prava i dostojanstvo svojih građana kroz neprimjeren uticaj na Savjet RTCG-a, što je nedavno posebno upozorila Evropska Komisija i napomenula da upravni organi državne televizije moraju biti zaštićeni od neprimjerenih političkih uticaja i pritiska.

Depolititzacijom i deprivatizacijom Uprave policije i ANB-a i ostalih bezbjedosnih službi, uz očuvanje profesionalog sastava i dubinskog utvrđivanje veza segmenata policije i organizovanog kriminala, možemo stvoriti osnove demokratske sigurnosti, koje predstavljaju legitimne i međusobno priznate demokratske institucije, efikasno i nezavisno sudstvo, nezavisni, pluralistički i odgovorni mediji, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i sloboda udruživanja, kao i inkluzivno društvo.

Ljudsko dostojanstvo i slobode su temelji za izgradnju modernog i razvijenog društva.