Obezbijediti polaznicima stručnog osposobljavnja prava garantovana Zakonom

Generalni sekretar Foruma mladih SDP Stefan Jelić i član Predsjedništva Foruma mladih Vlado Laličić, održali su press konferenciju kako bi ukazali na jedan dio problema sa kojima su se suočavali polaznici programa stručnog osposobljavanja prethodnih godina.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji počinje sjutra, organizuje se po šesti put, i ove godine oglašeno je 10.029 slobodnih mjesta od čega 60% iz privatnog, a 40% iz javnog sektora.
Za učešće u ovogodišnjem programu prijavilo se 3.241 lice, a 3.055 ostvarilo je pravo da se stručno osposobljava.

Ovaj program je osmišljen kako bi visokoškolci nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija stekli praktično radno iskustvo u onim oblastima za koje su školovali, a poslodavci su dužni da korisnicima omoguće stručno osposobljavanje, po programu za određenu oblast djelatnosti, koji je donijet u skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju, kako bi unaprijedili i dopunuili ranije stečena teorijska znanja i vještine.”, poručio je Jelić.

Međutim, nije rijedak slučaj da polaznici programa, posebno oni koji se stručno osposobljavaju u privatnom sektoru, ne stiču praktično iskustvo na poslovima previđenim njihovim obrazovnim profilom.

On je podsjetio javnost na slučaj studentkinje Fakulteta političkih nauka, koja je nakon potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju otpočela rad u privatnoj firmi, i kojoj je glavni zadatak na poslu bila prodaja prateće opreme za mobilne telefone.
Istakao je da se stiče utisak da poslodavci u privatnom sektoru, na polaznike ovog programa gledaju isključivo kao na besplatnu radnu snagu.

Jelić je zaključio, da je kako bi se spriječile zloupotrebe ovog programa, potrebno dopuniti Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, osmisliti efektivniji sistem kontrole i uvesti restriktivniju kaznenu politiku prema poslodavcima koji se ne pridržavaju pravila predviđenih zakonom.
Član Predsjedništva Foruma mladih SDP, Vlado Laličić je naglasio da je svrha ovog programa da teorijsko znanje stečeno na fakultetu, studenti pretoče u praktično znanje kod poslodavca kod kojih se obučavaju.

“Mnogi studenti nemaju priliku da stručno osposobljavanje obavljaju na radnim mjestima koja su u skladu sa njihovim obrazovnim profilom.”

Zbog toga je potrebno da svaku zloupotrebu prijave nadležnim državnim organima jer je njihovo osnovno pravo da se stručno osposobljavaju u struci, odnosno na radnom mjestu koje je u skladu sa njihovim obrazovnim profilom.