O nama

Forum mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore okuplja i organizuje članove i simpatizere SDP-a omladinskog uzrasta. Vrši popularizaciju  Programa partije i socijaldemokratske ideje. Forum mladih SDP-a ima pravo pokretanja rasprave u svim organima SDP-a o pitanjima vezanim za položaj i prava mladih.

Naša mislija je izgrađivanje kredibilne organizacije koja će postati respektabilan partner u donošenju odluka koje se odnose na mlade.

Cilj nam je okupiti u što većem broju mlade ljude i omogućiti im aktivno učešće u javnom životu i procesu donošenja odluka.