Generalni sekretarijat

Generalni sekretarijat Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore je stručno-operativni organ, odgovoran za sprovođenje određenih aktivnosti koje su od značaja za cjelokupnu organizaciju Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore.

Sekretarijat Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore čine Sekretari zaduženi za određene oblasti.

Odluku o organizaciji i broju članova Sekretarijata na prijedlog Generalnog sekretara, donosi Predsjedništvo.

Radom Sekretarijata rukovodi generalni sekretar, kojeg bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika.

Generalni sekretar  za svoj rad je odgovoran Predsjedniku i Glavnom odboru.