Glavni odbor

Glavni odbor Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore:

  • utvrđuje pravce i ciljeve tekuće politike FM SDP CG između dvije Kongresa;
  • sprovodi odluke, zaključke i programska dokumenta Kongresa;
  • utvrđuje politiku FM SDP CG između dva Kongresa;
  • na prijedlog Predsjednika bira i razriješava članove Predsjedništva, Generalnog sekretara;
  • saziva Kongres na predlog Predsjednika FM SDP CG;
  • donosi odluku na predlog Predsjednika o raspuštanju OO FM SDP CG i imenovanju kao i razrešenju povjerenika za raspuštene OO FM SDP CG;
  • utvrđuje prijedlog Statuta FM SDP CG
  • utvrđuje simbole FM SDP CG, i
  • vrši druge poslove u skladu sa ovim Stautom.