Potpredsjednici

Potpredsjednike  FM SDP CG  bira Kongres, kojih ne može biti više od četiri.

Potpredsjednici  pomažu u radu Predsjedniku te obavljaju poslove i aktivnosti za koje ih on ovlasti.

Potpredsjednici  za svoj rad odgovaraju GO i Kongresu..