Predsjedništvo

Predsjedništvo Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore:

 • koordinira rad Foruma mladih SDP Crne Gore;
 • vodi politiku organizacije između dvije sjednice Glavnog odbora i izvršava njegove odluke;
 • donosi odluke iz nadležnosti Glavnog Odbora u slučaju kad iz razloga hitnosti Glavni odbor ne može da se sastane i iste podnosi na potvrdu na prvoj narednoj sjednici ovog organa;
 • po ovlašćenju Glavnog odbora, donosi i sprovodi i druge odluke iz nadležnosti Glavnog odbora;
 • prati i usmjerava rad Odbora Glavnog grada, opštinskih odbora i u slučaju nesprovođenja utvrđene politike i aktivnosti preduzima odgovarajuće mjere;
 • odlučuje o osnivanju povremenih i stalnih radnih tijela i koordinira njihovim radom;
 • daje mišljenje na izbor kandidata za: predsjednike Odbora Glavnog grada, Prijestonice i opština;
 • na prijedlog Generalnog sekretara bira članove Sekretarijata
 • vrši druge poslove u skladu sa ovim Statutom.

Članovi Predsjedništva:

 1. Emir Hadžimušović
 2. Anita Subašić
 3. Nebojša Varagić
 4. Aleksandar Savović
 5. Stefan Jelić
 6. Aldan Zverotić
 7. Balša Cvetković
 8. Albin Ličina
 9. Vladimir Božović
 10. Jasmina Ismailisufi
 11. Selma Adrović
 12. Milica Damjanović
 13. Valentina Asanović
 14. Vučeta Knežević
 15. Fahrudin Mujić